Studijní zájezdy pro školy
O nás... Londýn... Londýn s výukou... Švýcarsko, Německo, Rakousko...

PhDr. Ivana Procházková
cestovní kancelář
551 01 Jaroměř, Na Úpě 504
IČO: 43934374
František PRÁŠEK
cestovní kancelář
517 84 Ohnišov 104
IČO: 44412185
Informace a objednávky na telef.č. 0442/815174 nebo písemně.

Vítejte na stránce cestovních kanceláří, které se zabývají realizací zájezdů šitých na míru pro žákovské a studentské kolektivy, popř. pro skupiny učitelů. Školám chceme nabídnout propracované trasy do jednotlivých jazykových oblastí podle jejich studijního zaměření (Velká Británie, Švýcarsko, Rakousko, SRN).

Nabízíme služby, na které se můžete spolehnout, ať již se jedná o co nejzajímavější trasy, zpracované i ve videoprogramech, kvalitní dopravu zahraničním autokarem se zkušenými řidiči, ověřené ubytovací a stravovací kapacity a především kvalitní průvodcovské služby, prováděné osvědčenými průvodci znalými práce s dětským kolektivem, jazyka i reálií navštěvovaných jazykových oblastí.

Na požádání Vám zašleme seznam škol, které se v posledním kalendářním roce zájezdu s námi zúčastnily a od nichž můžete získat informace o průběhu zájezdu.


O nás... Londýn... Londýn s výukou... Švýcarsko, Německo, Rakousko...